VIDEO HƯỠNG DẪN
Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0566406212 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 107 / 150 29,842,499 / 50,000,000 VNĐ
0566406210 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 38 / 150 4,225,310 / 50,000,000 VNĐ
0566406150 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 5 / 150 2,007,000 / 50,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : E hoặc F (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
E 1 - 2 - 3 - 4 x2.45 tiền cược
F 5 - 6 - 7 - 8 x2.45 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.45
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0566406212 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 107 / 150 29,842,499 / 50,000,000 VNĐ
0566406210 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 38 / 150 4,225,310 / 50,000,000 VNĐ
0566406150 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 5 / 150 2,007,000 / 50,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

- Nội dung chuyển : M hoặc N (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
M 1 - 3 - 5 - 7 x2.45 tiền cược
N 2 - 4 - 6 - 8 x2.45 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.45
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0566406212 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 107 / 150 29,842,499 / 50,000,000 VNĐ
0566406210 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 38 / 150 4,225,310 / 50,000,000 VNĐ
0566406150 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 5 / 150 2,007,000 / 50,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

- Nội dung chuyển : M2 hoặc N2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
M2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.96 tiền cược
N2 0 -2 - 4 - 6 - 8 x1.96 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.96
- tiền cược tối đa chơi Chẵn lẻ 22,000,000 VND
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0566406212 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 107 / 150 29,842,499 / 50,000,000 VNĐ
0566406210 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 38 / 150 4,225,310 / 50,000,000 VNĐ
0566406150 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 5 / 150 2,007,000 / 50,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

với nội dung : HI.
Cách tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3.3 tiền cược
2 số cuối mã GD 69 66 99 x4.4 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 234 456 678 789 x5.5 tiền cược
- 1 phần 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.
- Cách chơi rất đơn giản, - Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0566406212 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 107 / 150 29,842,499 / 50,000,000 VNĐ
0566406210 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 38 / 150 4,225,310 / 50,000,000 VNĐ
0566406150 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 5 / 150 2,007,000 / 50,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

với nội dung : .
Nội dung Số cuối Tiền nhận
MOT 1 2 3 x3.2 tiền cược
HAI 4 5 6 x3.2 tiền cược
BA 7 8 9 x3.2 tiền cược

- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số trên, bạn sẽ chiến thắng.
- Cách chơi rất đơn giản, Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0566406212 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 107 / 150 29,842,499 / 50,000,000 VNĐ
0566406210 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 38 / 150 4,225,310 / 50,000,000 VNĐ
0566406150 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 5 / 150 2,007,000 / 50,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

với nội dung : SUM.
- Kết quả là tính tổng 3 số cuối của mã giao dịch.
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 7, 17, 27 => Nhận x2 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 8, 18 => Nhận x3 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 9, 19 => Nhận x4 tiền cược

Lưu ý

Nội dung chuyển không phân biệt in hoa, thường.

Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ 1 - 2 phút hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn.

Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

Nhóm Chat giao lưu Zalo : https://t.me/+Hokis6NYuiliOThl

LỊCH SỬ THẮNG

.
Thời gian Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung trạng thái
2022-08-08 01:06:31 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu F Thắng
2022-08-08 01:05:43 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu F Thắng
2022-08-08 01:04:30 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu F Thắng
2022-08-08 01:02:20 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu F Thắng
2022-08-08 01:01:58 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu F Thắng
2022-08-08 01:00:32 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu F Thắng
2022-08-08 00:55:58 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu F Thắng
2022-08-08 00:54:28 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu E Thắng
2022-08-08 00:54:28 016722****** 20,000 49,000 Tài xỉu E Thắng
2022-08-08 00:53:35 016722****** 50,000 122,500 Tài xỉu F Thắng

TOP Tuần

  Phần thưởng

1
012595******
12,790,000 vnđ
2
016639******
10,246,499 vnđ
3
016722******
5,706,000 vnđ
4
012449******
4,092,310 vnđ
5
016450******
1,900,000 vnđ

0 VNĐ