VIDEO HƯỠNG DẪN
Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : E hoặc F (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
E 1 - 2 - 3 - 4 x2.4 tiền cược
F 5 - 6 - 7 - 8 x2.4 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.4
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : E2 hoặc F2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
E2 0 - 1 - 2 - 3 - 4 x1.95 tiền cược
F2 5 - 6 - 7 - 8 - 9 x1.95 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.95
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : D0 hoặc D1 hoặc D2 hoặc D3 hoặc D4 hoặc D5 hoặc D6 hoặc D7 hoặc D8 hoặc D9 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
D0 0 x8 tiền cược
D1 1 x8 tiền cược
D2 2 x8 tiền cược
D3 3 x8 tiền cược
D4 4 x8 tiền cược
D5 5 x8 tiền cược
D6 6 x8 tiền cược
D7 7 x8 tiền cược
D8 8 x8 tiền cược
D9 9 x8 tiền cược
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Nhiệm Vụ Ngày
Nhập số điện thoại của bạn để điểm danh.
- Thật tuyệt vời ! Mỗi ngày chỉ cần chơi trên Clmm.Me chắc chắn bạn sẽ nhận được tiền.
- Khi chơi đủ số tiền (ko cần biết thắng thua) chắc chắn sẽ nhận được tiền.
- Hãy nhập số điện thoại của bạn vào mục bên trên để kiểm tra đã chơi bao nhiêu nhé. Chú ý : Phải nhập sdt là số cũ vd: 082xxx -> 0129xxx , 03xxx -> 016...
- Khi chơi đủ mốc tiền, các bạn ấn vào nhận thưởng để nhận được các mốc như sau:
Mốc chơi Thưởng
1,000,000 +20,000
5,000,000 +40,000
12,000,000 +80,000
29,000,000 +160,000
45,000,000 +200,000
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

- Nội dung chuyển : M hoặc N (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
M 1 - 3 - 5 - 7 x2.4 tiền cược
N 2 - 4 - 6 - 8 x2.4 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.4
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

- Nội dung chuyển : M2 hoặc N2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
M2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.95 tiền cược
N2 0 -2 - 4 - 6 - 8 x1.95 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.95
- tiền cược tối đa chơi Chẵn lẻ 22,000,000 VND
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

với nội dung : HI.
Cách tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3.3 tiền cược
2 số cuối mã GD 69 66 99 x4.4 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 234 456 678 789 x5.5 tiền cược
- 1 phần 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.
- Cách chơi rất đơn giản, - Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

với nội dung : .
Nội dung Số cuối Tiền nhận
KHONG 0 x7 tiền cược
MOT 1 2 3 x3.2 tiền cược
HAI 4 5 6 x3.2 tiền cược
BA 7 8 9 x3.2 tiền cược

- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số trên, bạn sẽ chiến thắng.
- Cách chơi rất đơn giản, Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Số lần Giới hạn
0866467709 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
0362064563 20,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ 0 / 150 0 / 40,000,000 VNĐ
Lưu ý: Mỗi SĐT 1 ngày chỉ giao dịch được 150 lần và 30tr.

với nội dung : SUM.
- Kết quả là tính tổng 3 số cuối của mã giao dịch.
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 7, 17, 27 => Nhận x2 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 8, 18 => Nhận x3 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 9, 19 => Nhận x4 tiền cược

Lưu ý

Nội dung chuyển không phân biệt in hoa, thường.

Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ 1 - 2 phút hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn.

Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.
Kiểm tra
Mã GD Trò chơi Kết quả Trạng thái

Nhóm Chat giao lưu Zalo : https://t.me/+Hokis6NYuiliOThl

LỊCH SỬ THẮNG

.
Thời gian Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung trạng thái
2022-12-09 23:49:18 092174****** 20,000 39,000 Tài xỉu 2 F2 Thắng
2022-12-09 23:47:43 090339****** 34,000 136,000 Tổng 3 số SUM Thắng
2022-12-09 23:46:41 090339****** 20,000 66,000 Gấp 3 HI Thắng
2022-12-09 23:46:32 090339****** 32,000 128,000 Tổng 3 số SUM Thắng
2022-12-09 23:45:51 090339****** 28,000 112,000 Tổng 3 số SUM Thắng
2022-12-09 23:44:38 090339****** 20,000 48,000 Tài xỉu F Thắng
2022-12-09 23:41:25 090339****** 20,000 48,000 Tài xỉu F Thắng
2022-12-09 23:40:51 090339****** 22,000 52,800 Tài xỉu E Thắng
2022-12-09 23:40:39 090339****** 20,000 48,000 Tài xỉu F Thắng
2022-12-09 23:17:19 092174****** 20,000 48,000 Chẵn lẻ M Thắng

TOP Tuần

  Phần thưởng

1
016979******
47,258,429 vnđ
2
098296******
38,617,451 vnđ
3
016280******
35,293,000 vnđ
4
087910******
25,393,555 vnđ
5
098385******
12,591,555 vnđ

0 VNĐ